Enciam

Cabdell
Cabdell
Fulla Roure
Fulla Roure
Lollo
Lollo
Maravilla
Maravilla
Romana
Romana
Trocadero
Trocadero
Per Unitat
Per Unitat
112 (Plastic)
112 (Plastic)
216 (Poliestirè)
216 (Poliestirè)
294 (Poliestirè)
294 (Poliestirè)
Neteja

L’enciam és una hortalissa mig resistent que podeu seguir transplantant durant tota la temporada plantant un petit cultiu alhora. Els dies fins a la maduresa solen ser curts. L’enciam de jardí és molt superior, tant en sabor com en contingut de vitamina A, a les marques de supermercat.

Descripció