Maduixer

Els tres tipus principals de maduixes són de juny o primavera, perenne i de dia neutre. Els fruits de les plantes de dia neutre i de les perennes solen ser més petits que els dels de juny. Les maduixes de juny produeixen una collita durant un període de dues a tres setmanes a la primavera. Els portadors de juny produeixen flors, fruits i corredors. Les maduixes perennes produeixen tres períodes de flors i fruits durant la primavera, l’estiu i la tardor. Els Everbearers no produeixen molts corredors. Les maduixes neutres de dia produiran fruits durant tota la temporada de creixement. Aquestes maduixes produeixen només uns quants corredors. Les maduixes neutres i persistents són ideals per als jardiners que tenen espai limitat. Es poden cultivar en llits adossats, barrils o piràmides. També es poden utilitzar com a planta de vora o com a coberta del sòl.

SKU: N/A Categories: ,

Descripció